Čo je LPG - Autoplyn Bardejov

Meniny na web
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čo je LPG

LPG (Liquified Petroleum Gas)

je skvapalnená zmes propánu a butánu a ďalších prímesí. Je bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány zaregistrovali. Nie je jedovatý, je však nedýchateľný a má mierne toxický účinok.
V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch a v kvapalnom zasa ľahší ako voda. Preto je dôležité si uvedomiť, že pri úniku bude vždy sadať na najnižšie miesta, odkiaľ vytlačí vzduch a v nevetraných priestoroch sa tam udrží veľmi dlhú dobu.
LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktanovým číslom 101 až 111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná a letná LPG zmes, ktorá sa líši vzájomným pomerom propánu a butánu.

Možno konštatovať, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 620 čerpacích staníc na LPG, Slovensko asi 310.

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Auto plyn Bardejov. Všetky práva vyhradené.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky