Flash Lube - Autoplyn Bardejov

Meniny na web
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 
 


Ako jediná ochrana sediel ventilov pri prevádzke na LPG.


Flashlube Valve Saver obsahuje také zložky, ktoré poskytujú kvalitnú ochranu ventilov a ventilových sediel. Flashlube Valve Saver čistí celý priestor valca od karbónových usadenín. Bezolovnatá prísada "Valve Saver" utvára ochranný film na povrchu ventilov a ventilových sediel a minimalizuje tak kontakt kovu s kovom, ktorý môže vyústiť v závažné poškodenie ventilových sediel.


 

BEZ FLASH LUBE

S FLASH LUBE

 
 
 
 
 
 
 


SADA

 
 
 
 
 

KARBURÁTOR

NÁHRADNÁ NÁPLŇ

VSTREKOVANIE

 
 
 
 

Popis činnosti Flash Lube:

 
 

Bežiaci motor vytvára v zbernom sacom potrubí podtlak. Prostred- níctvom hadice privádzajúcej Flash Lube (do priestoru pred sacie ventily), je rovnaký podtlak vytváraný aj v sklenenej kontrolnej trubici dávkovacej jednotky. Tok Flash Lube do sklenenej kontrolnej trubice je regulovaný pomocou regulátora prietoku. Množstvo prietoku Flashlube Valve Saver je plne regulovateľné regulátorom prietoku. Pohyb regulátora proti smeru hodinových ručičiek prietok Flash Lube zvýši. Po inštalácii dávkovacej jednotky nastavte mieru prietoku na rýchlosť odkvapkávania od 1 do 2 kvapiek za minútu pre slabšie motory a 2 až 4 kvapky za minútu pre intenzívnejšie motory. Teplota a podtlak môžu prietok ovplyvniť. Preto odporúčame nastaviť dávkovanie, vždy na jar a na zimu. Podtlak vytvorený bežiacim motorom kolíše počas jazdy a viskozita Flashlube Valve Saver sa mení v závislosti na teplote. Kolísanie prietoku počas jazdy nemá väčší vplyv na prevádzku, pretože Flashlube Valve Saver vytvára ochranný film s dlhotrvajúcim efektom. Prednastavte intenzitu prietoku po vašom prvom natankovaní LPG / benzínu.

 
 
 
 

Každých 50 ml zobrazených na zásobníku maziva Flashlube zodpovedá 25 litrom paliva. Ako náhle sa motor zastaví podtlak v sklenenej kontrolné trubici môže nasať malé množstvo Flashlube Valve Saver späť do trubice. Toto nie je nič závažného a po znovu naštartovaní motora bude premazávanie pokračovať. Nemusíte sa obávať, ak použijete viac Flashlube valve Saver pre prvé natankovanie po inštalácii. Zrýchli to proces očistenia a ochrany. 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 - Auto plyn Bardejov. Všetky práva vyhradené.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky